Chcesz pracować w polskiej firmie, która ma realną szansę zmienić świat? Zmienić sposób myślenia o kulturze i jej środkach przekazu, stawiając na pierwszym miejscu wysoką jakość doświadczenia użytkownika?

Audioteka jest dostępna w ponad 10 językach. Pozostaje liderem sprzedaży i jednocześnie największym producentem audiobooków w swoim regionie. Misją firmy jest podnoszenie popularyzacji literatury, dzięki jakości i sposobie dostarczania wartościowych treści.

B2B Sales Specialist

Miejsce pracy: Warszawa


Zakres odpowiedzialności

 • Sprzedaż produktów Audioteki skierowanych do klientów B2B
 • Utrzymywanie dobrych relacji z klientami
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Współpraca z działami produktu i marketingu

Czego będziemy od Ciebie oczekiwać?

 • Doświadczenia w rozmowach biznesowych, negocjacjach oraz rozwijaniu relacji z klientem B2B (co najmniej rok)
 • Inicjatywy i samodzielności w działaniu
 • Zainteresowania szeroko rozumianą kulturą
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Pozytywnego usposobienia

Oferujemy

 • Atrakcyjny system premiowy, uzależniony od wyników sprzedaży - bez górnego limitu premii
 • Doświadczenie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku polskim i dynamicznie rozwijającej się za granicą
 • Możliwości rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego w organizacji, która jest pionierem na rynku mobilnym i której misją jest upowszechnianie kultury za pomocą nowych technologii
 • Przyjacielską i otwartą atmosferę pracy
 • Umowę o pracę lub kontrakt B2B, jeśli chcesz zachować swobodę zawodową będąc przedsiębiorcą
 • Atrakcyjny pakiet benefitów - opieka medyczna, karta MultiSport, ubezpieczenie grupowe, usługi consierge

Kontakt w sprawie pracy

Aby zgłosić swoją kandydaturę lub dowiedzieć się więcej, napisz na praca_b2b@audioteka.com

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12 (dalej Audioteka S.A.).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
Podstawą przetwarzania przez Audioteka S.A. Twoich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zw. z art. art. 22 1  Kodeksu Pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) polega na zabezpieczeniu Audioteka S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z art. 123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Audioteka S.A. będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Audioteka S.A. Ponadto Audioteka S.A. będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.
Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Audioteka S.A. będzie przetwarzać Twoje dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierzesz udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia złożenia aplikacji.

Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
- sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
- przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych:
Telefon: +48 (22) 211 18 60
E-mail: iod@audioteka.com
Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorska 12.