FOR poleca audiobooki
wybrane przez Leszka
Balcerowicza

Zapoznaj się z najważniejszymi tekstami
w wolnościowej myśli ekonomicznej i politycznej

Ekonomia w jednej lekcji

Ekonomia w jednej lekcji

Henry Hazlitt
Instytut Misesa
32,90 zł

"Ekonomia w jednej lekcji" ma ukazać, iż wiele pomysłów, które dziś uchodzą za wspaniałe, postępowe i nowoczesne, to w gruncie rzeczy nawrót starych błędów. Wykład poprawnej ekonomii Hazlitt przedstawia w tytułowej lekcji, która zawiera się w jednym zdaniu kilkustronicowego pierwszego rozdziału. Pozostałe rozdziały to omówienie podstawowej lekcji na przykładach z życia.Żelazna logika i przystępny język sprawiają, że lektura "Ekonomii w jednej lekcji" daje wyjątkową satysfakcję intelektualną zarówno ekonomistom, jak i czytelnikom, którzy dopiero zaczynają się interesować ekonomią.

Margaret Thatcher Portret Żelaznej Damy

Margaret Thatcher. Portret Żelaznej Damy

John Blundell
Audioteka
29,90 zł

Ta niezwykle rzeczowa biografia opisuje życie Margaret Thatcher, jej osiągnięcia na stanowisku brytyjskiego premiera i późniejsze lata na emeryturze, dostarczając zwięzłego portretu Żelaznej Damy. Ukazując kontrast pomiędzy społeczną zapaścią Wielkiej Brytanii tuż przed objęciem przez panią Thatcher stanowiska premiera, a rozkwitem gospodarczym i przypływem narodowej wiary w siebie, dominującymi w kraju pod koniec jej ponad jedenastoletniego premierowania, John Blundell przekonująco objaśnia, dlaczego Thatcher była tak wybitnym światowym liderem i w szczególności tak wielką inspiracją dla innych kobiet przewodzących państwami.

Prawdziwy Adam Smith Życie, Koncepcje i Przemyślenia

Prawdziwy Adam Smith. Życie, koncepcje i przemyślenia

James Buchan
Audioteka
22,90 zł

Od chwili śmierci w 1790 roku niemogący się bronić Adam Smith bywał różnie i niekiedy niewłaściwie interpretowany. Jego teorie ekonomiczne zostały usunięte w cień przez dzieło Johna Stuarta Milla. W naszej epoce stał się ideologicznym patronem wolności biznesu i zmniejszenia wpływów państwa. Politycy tacy jak Margaret Thatcher i Ronald Reagan uznali słynne dzieło Smitha O bogactwie narodów za biblię liberalizmu.

Kaptalizm i Wolność

Kapitalizm i wolność

Milton Friedman
Helion SA
37,90 zł

W jaki sposób korzystać z dobrodziejstw posiadania rządu i jednocześnie unikać związanych z tym zagrożeń dla osobistej wolności człowieka? W tej klasycznej pozycji Milton Friedman formułuje całościowy obraz poglądów gospodarczych, które miały decydujący wpływ na to, jak dzisiaj wygląda nasza rzeczywistość rynkowa. Według klasyka światowej ekonomii kapitalizm konkurencyjny jest zarówno środkiem służącym do osiągania wolności ekonomicznej, jak i warunkiem koniecznym dla osiągnięcia wolności politycznej.

Trzeba się bić. Opowieść Biograficzna.

Trzeba się bić. Opowieść biograficzna

Leszek Balcerowicz
Czerwone i Czarne
32,90 zł

Leszek Balcerowicz po raz pierwszy opowiada o swoim życiu. O domu rodzinnym i dzieciństwie, kiedy bójki z chłopakami uczyły go twardości.  Mówi o kulisach wprowadzania planu Balcerowicza, o swoich niepokojach i emocjach, walce o wartości i niechęci do socjalizmu. Daje przykłady gospodarności i wyjaśnia, na czym polega dobre państwo.

Co widać, czego nie widać

Co widać czego nie widać

Frederic Bastiat
Fijor Publishing
17,90 zł

Zbiór dwunastu problemów z jakimi zmierzył się Frederic Bastiat w omawianej książce - “Co widać i czego nie widać”.  Książka krótka, ale zmienia pogląd na wiele spraw. Zmusza do myślenia, czego raczej państwu socjalistycznemu nie jest na rękę. Z czasem stając się coraz bardziej aktualną pokazuje w ten sposób absurd "państwa" a raczej jego dzisiejszej roli.

Państwo

Państwo

Frederic Bastiat
Wydawnictwo Prohibita
14,90 zł

Bastiat stawia niezwykle ważną kwestię, od rozstrzygnięcia której zależą wybory ideologiczne. Słusznie krytykując i mnogość i nieuniknioną w tej sytuacji sprzeczność oczekiwań wobec państwa, wzywa do zastanowienia, czy państwo, ze względu na to, czym jest naprawdę, jest w ogóle zdolne do ich spełnienia.

Prawo

Prawo

Frederic Bastiat
Wydawnictwo Prohibita
12,90 zł

Prawo" to obok "Co widać i czego nie widać" najsłynniejszy esej Frédérica Bastiata. Autor, z właściwymi dla niego zacięciem i błyskotliwością, przeprowadza wywód, w którym zarazem odzwierciedla istotę obecnej korupcji prawa, jak i wskazuje, czym to prawo być powinno.

Bogactwo i nędza

Bogactwo i nędza

George Gilder
Fijor Publishing
64,90 zł

Socjolog z wykształcenia, ekonomista z przekonania, Gilder obala mity związane z tzw. bogactwem, ukazując źródła nędzy i sposoby jej pokonania. W ostatnim dziesięcioleciu Stany Zjednoczone stały się areną klasycznego konfliktu pomiędzy siłami przedsiębiorczego kapitalizmu a siłami instytucji gospodarczego i politycznego establishmentu przypisującymi sobie coraz większą cnotę, wiedzę i pozycję polityczną.

Ekonomia dla każdego

Ekonomia dla każdego

Thomas Sowell
Fijor Publishing
37,90 zł

W tej kolebce kapitalizmu i nowoczesnej myśli ekonomicznej, w kraju, który wydał największą ilość laureatów Nagrody Nobla dominuje przeświadczenie, że nikt i nic tak nie służy gospodarce, jak urzędnicy i programy rządowe. Efektem tego myślenia jest chociażby ostatnie, jedno z najdłuższych, najbardziej dotkliwych załamań gospodarczych w Stanach Zjednoczonych. Etatyzm zakwitł nawet tam, co nie znaczy, że w Polsce nie mamy z nim walczyć. Sojusznikiem socjalizmu jest ignorancja. Wrogiem? Wiedza!

Utylitaryzm o wolności

Utylitaryzm, O wolności

John Stuart Mill
Wydawnictwo Naukowe PWN
37,90 zł

Esej “Utylitaryzm” poświęcony jest zagadnieniom szczęścia rozumianego jako przyjemność. Mill proponuje wyróżnianie przyjemności pod względem jakościowym i dzieli je na wyższe (duchowe) i niższe (cielesne). Rozprawa O wolności to już klasyczne dla doktryny liberalizmu rozważania o wolności, przede wszystkim myśli i słowa, oraz granic władzy społeczeństwa nad jednostką, rozprawa odnosi się również do problemu sprawiedliwości

Leszek Balcerowicz (ur. 1947) - ekonomista, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jest autorem reform ekonomicznych przeprowadzonych po upadku komunizmu w 1989 r. w Polsce; byłym Wicepremierem i Ministrem Finansów w pierwszym po II Wojnie Światowej niekomunistycznym rządzie RP; Prezesem Narodowego Banku Polskiego (2001-2007); wyróżnionym Orderem Orła Białego - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, które otrzymał w 2005 r. za wkład w transformację ustrojową w Polsce oraz nagrodą Miltona Friedmana za promowanie wolności - jednej z najbardziej prestiżowych nagród na arenie międzynarodowej, przyznawana przez CATO Institute.
W 2007 r. Leszek Balcerowicz założył think-tank – Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, w której pełni funkcję Przewodniczącego Rady.

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) – organizacja pozarządowa powstała w 2007 roku z inicjatywy Leszka Balcerowicza, aby skutecznie chronić wolność oraz promować prawdę i zdrowy rozsądek w dyskursie publicznym. Wśród celów jakie stawia przed sobą FOR jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz edukacja ekonomiczna. Fundacja prowadzi działania mające prowadzić do zwiększenia aktywności obywateli i wzrostu świadomości społecznej. FOR realizuje swoje cele poprzez organizację debat oraz publikację raportów i analiz podejmujących ważne tematy społeczno – gospodarcze. Z inicjatywy FOR w centrum Warszawy został uruchomiony Licznik Długu Publicznego.

Pobierz Misję Biblioteczki wolnościowej FOR