Słuchaj bez limitu
przez 30 dni

Tysiące audiobooków w Twoim telefonie!

Wspierasz Patronite?
Odbierz bezpłatny 30-dniowy dostęp do usługi Audioteka Klub

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorskiej 12 jako administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w celu przesłanie w zapytania adresu e-mail do administratora serwisu Patronite.pl w celu uzyskania potwierdzenia statusu „Patrona” i poprzez to uruchomienie wysłania kodu promocyjnego. Podanie adresu e-mail oraz użycie przycisku „wyślij” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie polegające na udostępnieniu danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 4 pkt pkt 11 RODO (świadome i jednoznaczne okazanie woli).

W przypadku uzyskania i użycia kodu promocyjnego, dane przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy bezpłatnego, okresowego dostępu do Serwisu Audioteka.pl (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W sytuacji braku spełnienia warunków do otrzymania kodu promocyjnego dane nie będą dłużej przechowywane.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji powyżej opisanych czynności.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: e-mail: iod@audioteka.com (adres: Audioteka S.A. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa).

Co zyskujesz?

FAQ

Wpisuję swój email, ale formularz nie przepuszcza mnie dalej, mimo że wspieram Patronite

Upewnij się, że email, który wprowadzasz, jest dokładnie taki sam, jaki używasz w Patronite. Jeśli problem się utrzymuje, napisz pod kontakt@patronite.pl podając adres Twojego konta - w ten sposób najszybciej uzyskasz pomoc.

Pamiętaj też, że jeśli jesteś Patronem innych twórców, ale nie wspierasz Patronite, kod nie zostanie przyznany.

Czy mogę korzystać z usługi Audioteka Klub na stronie internetowej?

Audioteka Klub jest usługą działającą wyłącznie w aplikacjach Audioteki. Korzystając ze zniżki klubowej można dokonywać zakupu audiobooków na stronie internetowej, ale słuchanie ich możliwe jest wyłącznie w aplikacjach na urządzenia z Androidem lub iOS.

Czy mogę słuchać całego katalogu Audioteki w ramach Audioteka Klub?

Obecnie zdecydowana większość katalogu Audioteki - ponad 15 000 różnych tytułów - jest dostępna bez dodatkowych opłat w subskrypcji.

Czy ze zniżką klubową mogę kupić dowolnego audiobooka z katalogu Audioteki?

Niemal wszystkie tytuły dostępne w Audiotece, czyli blisko 20 000 różnych audiobooków, możesz kupić w specjalnej cenie klubowej. Ze względów licencyjnych, niektóre treści muszą być wyłączone z tego zakresu. Z listą tych wyjątków możesz zapoznać się pod tym adresem: https://audioteka.pl/go/wykluczenia.html

Czy mogę słuchać audiobooków bez dostępu do internetu?

Chcąc zapewnić sobie dostępność nagrania bez dostępu do internetu można postąpić na kilka sposobów:

  1. W oknie prezentującym szczegóły wybranego nagrania, zaraz powyżej metryczki znajduje się zestaw czterech ikon - wybranie czwartej z nich (strzałka skierowana w dół) skutkować będzie pobraniem nagrania do pamięci urządzenia
  2. Ten sam rezultat można uzyskać poprzez skorzystanie z opcji "Pobierz na to urządzenie", dostępnej w odtwarzaczu po naciśnięciu trzech kropek widocznych w prawym górnym rogu
  3. Dodatkowo, z opcji "Pobierz na to urządzenie" można skorzystać dla każdej pozycji wyświetlonej na liście - poprzez jej dłuższe przytrzymanie, lub naciśnięcie trzech kropek wyświetlonych po jej prawej stronie

Po dodaniu do kolejki pobierania wybranych pozycji możesz zweryfikować stan ich zapisywania na kafelku "Pobrane" znajdującym się w zakładce "Twoje". Na jego powierzchni wyświetli się prędkość trwającego pobierania, a w jego wnętrzu stopniowo przybywać będą okładki kolejnych zapisanych nagrań.

Na jakich urządzeniach mogę zainstalować aplikację?

Aplikacja Audioteka jest dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iOS (wymagana najnowsza wersja systemu oficjalnie opublikowana przez producenta lub którakolwiek z dwóch poprzednich wersji).

W razie wszelkich pytań jesteśmy do dyspozycji również pod adresem hello@audioteka.com